No birthdays coming soon...

Özel İlk Adım Anaokulu Gebze
PDF Yazdır E-posta


Beslenme
Yuvamızda 2 ana bir ara öğün olmak üzere üç öğün yemek verilmektedir. Yemeklerimizde çocuklarımızın sağlığına uygun olmayan ürünler kullanılmamaktadır. Yemeklerimiz yuvamızda, aşçımız tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerimizin tüm gıda ürünleri günlük olarak alınıp tüketilmektedir. Gereken temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmektedir. Yuvamızda kullandığımız tüm temizlik ürünlerini çocuklarımızın sağlığını etkilemeyecek ürünlerden seçmekteyiz.
 
 Bilgi Edinme
Okulumuzu gün boyu telefon ile arayabilir, çocuğunuz hakkında bilgi alabilirsiniz. Yine gün boyu çocuğunuzu okulumuzu ziyaret ederek  kamera sisteminden  izleyebilirsiniz; her sınıfımızda ve yemek salonumuzda kamera sistemi mevcuttur. Gördüğünüz aksaklıkları o anda idareye bildirebilirsiniz.
 
 Hizmet
Yuvamız yaz-kış 7.30-18.30 arası açıktır Tam gün veya yarım gün olarak hizmet vermekteyiz. Tam gün gelen öğrencilerimiz sabah ve ikindi kahvaltısı ile öğlen yemekleri verilmektedir. Yarım gün gelen öğrencilerden sabahçılar sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği, öğlenciler ise öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir. 
 

 
 Uyku
Okulumuzda öğlen 5-6 yaşa uyku yatma zorunluluğu yoktur, Diğer yaş gruplarımızda uyku saati vardır.
 
 Güvenlik
Çocuklarınızı gözlemek, görmek ve benzeri amaçlı gelen (belirtilen kişiler dışında) herhangi bir arkadaşınız ya da akrabanız merkezimize kabul edilmeyecek bu tür isteklerine izin verilmeyecektir. Boşanma sonucu çocuklar velayeti bulunan kişilere teslim edilecektir. Özel ve yazılı onay sonrası görüşmelere izin verilecektir.
 
 Servis Hizmeti
Çocukların ulaşımı güvenli servis araçları ile sağlanırken, servis görevlileri de onlara yardımcı olur. Çocuklar topluca yolculuk etme kurallarını öğrenirken, yeni arkadaşlıkların keyfini çıkarırlar. Servis hizmetimiz Gebze’ nin tüm bölgelerine mevcuttur.

 
Uygulanan Testler PDF Yazdır E-postaKURUMUMUZDA UYGULANANAN ÇOCUK OBJEKTİF TESTLERİ

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ
Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir.
DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır. Üç temel alanda değerlidir:
a)  Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,
b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,
c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.
Sağlıklı gelişimi olan çocukların yaşamları boyunca 0-6 ay arasında bir kez mutlaka olmak üzere, 12-18 ay arası, 2-3 yaş arası ve 5-6 yaş arasında gelişim testi yaptırmaları önerilir. Eğer ilk değerlendirme sonucu şüpheli ise ya da risk altındaki bir bebekte yapıldıysa görüşme aralıkları sıklaştırılmalıdır.

MARMARA İLKÖĞRETİME HAZIR OLUŞ ÖLÇEĞİ
60-78 aylık çocukların her gelişim alanında ve temel becerilerde ilköğretime ne düzeyde hazır olduğunu tespit etmek amacıyla Türk çocuklarına özgü olarak geliştirilmiş TEK ölçek olup, standardizasyonu yapılmıştır. Ölçek, özellikle ilköğretime hazır bulunuşluk konusunda çok yönlü bir değerlendirme yapılmasında  ve çocuk için gerekli planlamaların yapılarak gerekli desteğin sağlanmasında yol gösterici nitelikte bir araçtır.
Ölçek 2 formdan oluşmaktadır:
A. Gelişim Formu;
Zihinsel ve Dil , Sosyal- Duygusal, Fiziksel ve  Özbakım  becerilerine ait toplam 153 davranış iteminden oluşmaktadır.Çocuğun davranışı yapma sıklığına göre öğretmen veya ebeveynler tarafından doldurulmak üzere geliştirilmiştir.

B. Uygulama Formu;
Matematik (rakam tanıma, arttırma-eksiltme, setler –renk, şekil-, sıralama),
Fen (tümevarım, tümdengelim, problem çözme),
Ses (aynı sesle başlayan kelimeler, kafiyeli kelimeler )
Çizgi ve Labirent  çalışmalarındaki başarılarını belirlemek amacıyla birebir çocuk tarafından cevaplandırılacak nitelikte hazırlanmış 5 alt boyuttan oluşmaktadır.
Okul öncesi eğitimin en önemli amaçlarından birisi çocuğu ilköğretime hazırlamaktır. Fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve çevresel faktörlerin çocuğun ilköğretime hazırlık sürecini etkilediği bilinmektedir. Tüm bu nedenlerle bir çocuğun ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyinin belirlenmesi, çocuğun gerekli desteği alabilmesi ve uygun planlamaların yapılabilmesi açısından önemli görülmektedir.
FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ
Görsel algı gelişimini değerlendirmeye yönelik ve dünyada sıklıkla kullanılan testlerden biri Frostig Görsel Algı Testidir. Bu test Dr.Marianne Frostig tarafından geliştirilmiş olup, görsel algılamayı saptamaya yönelik bir performans testidir. Dr. Frostig öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikle görsel algıyı içeren etkinliklerde başarısızlık gösterdiklerini izlemiş ve klinik tecrübelerine dayanarak kendi adını verdiği bu testi geliştirmiştir.
Test çocuklarda ki görsel algı problemi veya göz-motor problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir. Test 4-8 yaşları arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir.
Görsel algı kavramı görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğidir.Görsel algı sadece iyi görme yeteneği değildir. Bir görsel uyaranın yorumu göz ile değil beyinde olmaktadır. Görsel algılama hemen her davranışımızda bulunmaktadır. Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.
Okula başlayanların büyük bir kısmı görsel algılama alanına giren problemleri başaracak şekilde hazırlıklı değillerdir.Görsel algılama problemi genellikle 3-7 yaşları arasında görülür. Her sınıfta bu alanda geri kalmış çocuklara rastlanmaktadır. Görsel algılama problemi olan çocuklar öğrenme olayında geri kalacak, objeleri ve bunların mekansal ilişkilerini algılama güçlükleri olacaktır.Bu nedenle görsel algılama probleminin erken dönemde saptanması ve erken müdahale kalıcı problemlerin oluşmaması için çok önemlidir.
ANKARA GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ (AGTE)
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.Ankara Gelişim Tarama Envanteri, 0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini ebeveynlerden ( çocukla en fazla zaman geçiren kişi) alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir. Bu envanter, gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınabilmesine olanak sağlar.
Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor, Sosyal Beceri - Öz Bakım alanlarında çocuğun gelişimsel düzeyinin belirlenmesinde kullanılan bir envanterdir.


BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

5 yaş 0 ay- 11 yaş 11 ay arası çocuklara uygulanan motor algılama testidir. Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.
Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi altı ayrı alt testten oluşmaktadır ; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.
Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını ölçer.
GESSEL TESTİ
Test sonucunda; çocuğun dikkat, görsel algı, görsel-motor koordinasyon, görsel hafıza ve küçük kas becerilerinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olunur. 2-6 yaş arası çocuklara uygulanır. 2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

PEABODY KELİME ANLAMA TESTİ

3-17 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

GOODENOUGH –HARRIS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ
3-15 yaş arası bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar. Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin ve ileri oluşunun belirlenmesinde önemli bilgi verir.Ancak gerilik ve ileriliğin derecesini bildirmez.Bu test resim anlatımı yoluyla gerçekleştirilen projektif bir testtir.

DRAW A PERSON ( BİR İNSAN CİZ TESTİ-ANALİTİK AÇILIMLI )
Çizilen bir insan resmini analitik olarak yorumlamak ve kişiyi tanıma amaçlı uygulanan testtir.
PORTEUS LABİRENTLERİ
5 yaş 6ay ile 15 yaş arasındaki çocuklara uygulanan performans zeka testidir. Zekanın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Çocuğun labirentlerdeki çıkış yolunu bulması esasına dayanmaktadır. Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.

BENTON KOGNİTİF FONKSİYONLAR VE GÖRSEL HAFIZA TESTİ

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.


CATELL ZEKA TESTİ
R.B. Cattel tarafından geliştirilmiş olan Cattel Zeka Testi, Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.  Bu test, 6- 14 yaş arası bireylere uygulanmaktadır. Performans ile zeka seviyesini ölçen bir testtir. 4 alt testten, dört ayrı puan elde edilerek kişinin zeka seviyesi hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması vardır, bu süre 25 dakikadır. Kültürden bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir.

 
 

Etkinlik Takvimi

Ekim 2014
P S Ç P C C P
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2